Gwarancja

Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

Czy znalazłeś to, czego szukałeś?
Copyright © 2018 Parabellum