Dokumenty sprzedaży i faktury VAT

Przy złożeniu zamówienia przez osobę indywidualną, sprzedaż zostaje zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy fiskalnej, potwierdzona paragonem. W takim przypadku możemy wysawić, na żądanie klienta jako osoby prywatnej, fakturę do paragonu bez numeru NIP nabywcy, w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia towaru. 

Fakturę z numerem NIP nabywcy wystawiamy automatycznie do zamówień, w których została podana nazwa prowadzonej działalności i jej aktywny numer identyfikacji podatkowej.

Przy zakupie towarów koncesjonowanych, w tym prochu i spłonek prosimy o podanie tych danych w trakcie składania zamówienia, gdyż są one niezbędne do zawarcia transakcji i wystawienia dokumentu sprzedaży.

WAŻNE! Przy zakupie prochu i spłonek dokument sprzedaży wystawia się na osobę, przedsiębiorcę który przedłoży dokument uprawniający do zakupu. Nie ma zatem możliwości wystawienia dokumentu sprzedaży na firmę, jeżeli w pozwoleniu na zakup widnieje osoba indywidualna. Reguluje to Ustawa z 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Czy znalazłeś to, czego szukałeś?
Copyright © 2018 Parabellum