Aktualności

Data orientacyjna

Marka towaru

Uwagi

2021.04

Lyman

Dostawa w połowie miesiąca, może brakować części produktów

2021.04

Lovex, Vesuvit

Przewidywana kompletna dostawa na koniec miesiąca

2021.04

Sierra

Dostawa na koniec miesiąca, 40-50% asortymentu

2021.05

RG Bullets

Dostawa w połowie miesiąca

2021.07

Redding

Przewidywana kompletna dostawa na początku miesiąca

2021.07

Lee

Większość asortymentu w dużych ilościach

2021.07

LOS

Dostawa na początku miesiąca